Slide background

ODPADY

OSADY

SUROWCE

TRANSPORT

ODZYSK

Witamy na naszej stronie!

Mamy przyjemność przedstawić Państwu firmę TRANS-KRUSZ EKO.

Podstawą funkcjonowania firmy TRANS-KRUSZ EKO są przepisy Ustawy o odpadach, dzięki którym wychodzimy naprzeciw Przedsiębiorcom pomagając w wywiązywaniu się z ustawowego obowiązku poddawania generowanych odpadów w pierwszej kolejności procesowi odzysku.

Nasza firma to przede wszystkim kompleksowe usługi gospodarowania odpadami, czyli zbieranie i usuwanie odpadów.

Specjaliści w gospodarce odpadami

Kompleksowa oferta

Działamy na terenie całego kraju

 • Organizacja punktów przeładunkowych odpadów,
 • Podstawianie kontenerów na odpady budowlane, komunalne, przemysłowe oraz płynne,
 • Rekultywacja z zastosowaniem między innymi odpadów o kodach: 191209 (minerały), z grupy 10 (żużle, popioły),
 • Przerabianie w instalacjach takich odpadów, jak: osady ściekowe, zawartość piaskowników, skratki i osady z klarowania wody,
 • Sortowanie odpadów,
 • Odbiór i zagospodarowanie kompostu nie spełniającego wymagań (190503),
 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych,
 • Recykling odpadów przemysłowych,
 • Odbiór azbestu,
 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych z rozbiórek, demontaży, remontów (odpady z grupy 17),
 • Odbiór selektywnej zbiórki odpadów,
 • Doczyszczanie surowców wtórnych, frakcji z sortowania odpadów,
 • Odbiór na kontenery i poddanie odzyskowi odpadów komunalnych (20 03 01) i frakcji z sortowani na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.

Trans-Krusz Eko sp. z o.o.

Specjalizujemy się w gospodarowaniu odpadami i prezentujemy nowoczesne podejście do odzyskiwania surowców wtórnych. Działamy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Aktualne ustawodawstwo kładzie coraz większy nacisk na odzysk odpadów – dlatego w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku powołaliśmy osobny pion Trans-Krusz Eko, zajmujący się tą tematyką. Obsługujemy składowiska odpadów, przedsiębiorstwa przemysłowe i komunalne. Współpracujemy także z oczyszczalniami ścieków.

W związku ze stopniowym zaostrzaniem wymogów ustawy, gospodarowanie odpadami wymaga szczególnego doświadczenia i niezwykle precyzyjnego przestrzegania obowiązków. Z tego względu decyzja o tym, komu powierzają Państwo zagospodarowanie odpadów, jest bardzo ważna. Trans-Krusz Eko daje Państwu pewność, że wszystkie powierzane odpady zostaną poddane recyklingowi lub zutylizowane zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi normami.

Trans-Krusz Eko jako marka cieszy się szacunkiem i zaufaniem wśród najbardziej wymagających Klientów: przedsiębiorstw i instytucji. Ze względu na powtarzalność prac w kolejnych cyklach produkcyjnych, przedsiębiorstwa potrzebują firmy, która zapewni im systematyczny odbiór odpadów, a także właściwe ich zagospodarowanie. W ten sposób zyskują pewność, że usuwanie odpadów przebiega w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, z pełną dbałością o środowisko naturalne.

Nawiązując współpracę z Państwem, Trans-Krusz Eko rozwiązuje wszelkie problemy, związane z koniecznością właściwego zagospodarowania odpadów.

Zagospodarowanie odpadów

Usługi transportowe

Zapraszamy do Centrum Business & Spa